Start2019-01-24T09:59:34+00:00

Byggbetong
John Dahlgren AB

Vi tillverkar och säljer fabriksbetong

Våra produkter

… ska levereras i rätt tid, till rätt pris och med egenskaper som tillgodoser kundens krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Företaget arbetar i tillverkningsklass 1 och följer således BBC:s normer.

Byggbetong John Dahlgren AB grundades 1973 och finns idag i Medle, 15 km väster om Skellefteå, Hedensbyn – Skellefteå, Lycksele och i Kristineberg 25 km sydväst om Malå.

Miljöförbättrande betong – Byggbetong kan idag leverera betong med tiomixcement som genom en fotokatalytisk reaktion under inverkan av dagsljus bryter ner kväveoxider och organisk smuts och eliminerar dessa.

Betong

Betong är ett byggmaterial som funnit i flera tusen år. Redan 500 år f kr använder etruskerna i Italien betong.
Byggtekniken utvecklades och under romartiden fick betongen sitt första storhetstid.

LÄS MER
STANDARD
FRYSTESTAD
Självkompakterande
Fiberbetong
Snabbtorkande
Betong för lantbruk
Frostbeständig
Sprutbetong

Ny betongfabrik på Hedensbyn

Byggbetong John Dahlgren AB investerar i ny betongfabrik på Hedensbyn industriområde. En investering på c.a 20 milj. Kronor.

Fabriken håller i dagarna på att trimmas in för att vara i full drift från 15 november. Kapaciteten på den nya fabriken är dubbelt så stor som gamla fabriken i Medle. Tankarna är att all betong förutom sprutbetong till gruvnäringen ska ske från Hedensbyn. Detta innebär även minskad tung trafikbelastning genom Myckle och Medle.

Investeringen innebär 2-3 nyanställningar.

Investeringen är ett led för att klara leveranserna av den stora efterfrågan på betong som ska levereras till alla pågående och framtida projekt i Skellefteå. Fabriken har även kapacitet att leverera det behov av betong som ett eventuellt byggande av en batterifabrik behöver.

Mer om våra fabriker

Vill du veta mer ?

Vill du ha information om våra produkter, eller har du andra funderingar?
Ta gärna kontakt med oss via hemsidan så återkommer vi inom kort!

KONTAKTA OSS