Betong för anläggningsbyggande

Betong för anläggningsbyggandeVåra produkter är framtagna för ett hållbart samhällsbyggande, vid gjutningar såväl ovan som under vatten.
Materialteknikerna är utvecklade för att tillgodose höga krav på produktivitet, arbetsmiljö och kvalitet.

Betong med anläggningscement – Bland annat till medelgrova och grova konstruktioner där temperatursprickor kan befaras.

Lufttillsatt betong – Till konstruktioner utsatta för måttlig eller hög vattenmättnad.

Sprutbetong – Till exempel för driftförstärkning och till permanenta konstruktioner vid bergarbeten.

Undervattensbetong – Vid gjutning av alla typer av oarmerade konstruktioner under vatten.

Självkompakterande betong – För alla utomhuskonstruktioner utsatta för hög vattenmättnad.