Frostbeständig betong

Vintern ställer särskilda krav vid betonggjutning, eftersom det finns risk för skador genom tidig frysning. Vi har utvecklat produkter för gjutning även vid låga utetemperaturer.

Används exempelvis till utomhuskonstruktioner som platta på mark, garageuppfart osv.

Vid blandning av betong med fordrad frostbeständighet måste man tillföra ett luftporbildande tillsatsmedel för att skapa ett mikroskopiskt luftporsystem. Detta system förhindrar sönderfrysning och förlänger beständigheten.