Frystestad betong

Frystestad betong används vid konstruktioner som utsätts för frysning i närvaro av klorider, t.ex. betongbroar, loftgång, markbetong, kajer.

Leverantören har utfört en provning där betongen utsätts för upprepad tining och frysning för att bedöma betongens saltfrostresistens. Provningen är utförd hos ackrediterat laboratorium.