Betong för husbyggnad

Platsgjuten betong är den mest använda materialtekniken inom svenskt stombyggande till flerbostadshus. Vårt produktsortiment säkrar ett modernt och konkurrenskraftigt platsgjutet stombyggande.

Betong för bjälklag – Läs om vilka faktorer som påverkar valet av betongkvalitet.

Betong för väggar – Läs om vilka faktorer som påverkar valet av betongkvalitet.

Självkompakterande betong – Förbättrar arbetsmiljön, förenklar arbetet och höjer säkerheten.

Pumpbetong Special – Vid pumpning i slang med liten dimension och i kombination med långa pumplängder.