markbetong

Betong används som beläggning på hårt utsatta ytor, där materialets bärförmåga och slitstyrka kommer till sin rätt. Vanligt är också att betongens estetiska möjligheter kombineras med materialets styrka vid beläggningar. Den ökande användningen av betong på mark gör att erfarenheten av moderna betongbeläggningar och deras funktion på de mest skiftande ytor är stor idag.

CG, Cementbundet grus – Kan användas som bärlager, speciellt där höga punktlaster förekommer.

Markbetong – Till exempel för industriplaner, busshållplatser och parkeringsplatser.

Vägbetong – Främst för högtrafikerade vägar och för tunnlar.

Vältbetong – För alla typer av ytor. Speciellt lämplig för ytor med höga punktlaster.