Kvalité

Kvalitetspolicy:
Byggbetong John Dahlgren AB är att tillgodose kundens krav på kvalitet gällande betong, leveranssäkerhet,
personalens bemötande och kunnande för att tillverka betong efter kundens specifikation

FöretagetKvalitetssystem:
Byggbetong John Dahlgren AB är ansluten till BBC (Betong och ballastcertifiering) och är där i Skellefteå, godkänd som klass 1 - fabrik och följer således dess normer.

Kvalitetsrevision:
Årligen sker två revisioner. Vid dessa revisioner sker en besiktning av fabrikens kvalitetsystem. Dessa revisioner genomförs av Betong och Ballastcertifiering AB (BBC). Fabriker som uppfyller BBC:s krav erhåller rätten att märkas med BBC:s kontrollmärke: