Miljö

Företaget Materialet Betong:
Betong har använts som byggnadsmaterial i över 2000 år, till exempel byggde Romarna akvedukter och broar i betong, och idag är betongen ett av de viktigare materialen när vi bygger vårt framtida samhälle. De material och råvaror vi använder för vår produktion är i huvudsak naturmaterial. Betong består ju som bekant av cement, sand, sten, vatten och luft.

Cement tillsammans med vatten är de aktiva komponenterna i betongblandningen, och fungerar som att slags lim som sammanbinder sten och sand till den hårda och starka betongen.

Cement framställs av kalksten som bränns till klinker och mals sedan till cementpulver.

Betong som är i kontakt med luft karbonatiseras d.v.s. den koldioxid som en gång frigjordes vid tillverkningen av cement återtas och det bildas kalksten. Sönderfallande betong kommer inte att generera några metaller eller syror utan återbildar istället stabila och ofarliga material.