MOBIL BETONGFABRIK

Byggbetongs mobila betongfabrik finns idag uppställd i Blaikens Vindkraftparksområde och producerade under sommaren 2012 betong till 30 st vindkraftsfundament i till Blaikens industriområde. Tidigare hade fabriken varit uppställd vid Åmlidens vindraftpark där vi sommaren 2011 tillverkade betong till 23 st fundament och under våren 2012 6 st fundament.
Fabriken har en kapacitet att producera 65-85 m3 betong/timme.

Den mobila betongfabriken är framför allt avsedd för betongtillverkning på betongintensiva arbetsplaser som ligger långt från våra stationära betongfabriker, vilket kan innebära fördelar för både ekonomin och miljön. Den mobila betongfabriken är lätt att anpassa utifrån arbetsplatsens behov.