Nyheter

Här kan du läsa det senaste som hänt vad gäller företaget och våra produkter, samt andra nyheter som berör betongbranschen.

Företaget:
Företaget har delvis ändrat ägarförhållanden, då sönerna Håkan och Kenneth Dahlgren tagit över ägarskapet i bolaget av deras far Lars-Gunnar Dahlgren. Bolaget ingår därför i koncernen AC-Betong, som även är ägare av AB Dahlgrens Cementgjuteri.

Produkter: Miljöförbättrande betong - Byggbetong kan idag leverera betong med tiomixcement som genom en fotokatalytisk reaktion under inverkan av dagsljus bryter ner kväveoxider och organisk smuts och eliminerar dessa.

Aktuella större objekt: Byggbetong levererar kontinuerligt all betong till kv. Ringduvan (Burk Kurt:s tomt) för gjutning av betong till lägenheter, SKEBO.

Branschen:
Från 2004-01-01, har en ny Europastandard för betong (SS EN 206-1) att börjat gälla. Bakgrunden är att medlemsländer inom EU, skall ha samma regelsystem och entreprenörerna skall kunna konkurrera på samma villkor. Största nyheterna är införande av ett helt nytt koncept för klassificering av miljöns inverkan på betongkonstruktioner genom införandet av exponeringsklasser samt nya hållfasthetsklasser.

Nyheter från Svensk Betong