PRODUKTER

Standardbetong

Betong består av olika delmaterial: Cement, sand, grus, sten, vatten samt eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial.
Läs mer »

Självkompakterande betong (SKB)

Självkompakterande betong är en mycket lättflytande betong som fyller gjutformen utan att någon vibrering behövs. En bra Självkompakterande betong rör sig som en ”lava” har god sammanhållning och en smidighet samt en flytförmåga som gör att den omsluter armeringsjärnen och inte blockeras vid tät armering i gjutformen.
Läs mer »

Snabbtorkande betong

Problemen som funnits, har varit att i stort sett allt nybyggande har varit tidspressat och därigenom har betongen inte fått torka ut i den omfattning som behövts.
För att motverka detta finns idag en snabbtorkande betongtyp, där uttorkningstiderna minskar avsevärt mot tidigare konventionell betong.
Läs mer »

Frostbeständig betong

Vintern ställer särskilda krav vid betonggjutning, eftersom det finns risk för skador genom tidig frysning. Vi har utvecklat produkter för gjutning även vid låga utetemperaturer. Läs mer »

Frystestad betong

Frystestad betong används vid konstruktioner som utsätts för frysning i närvaro av klorider, t.ex. betongbroar, loftgång, markbetong, kajer.
Läs mer »

Fiberbetong

Produkten är uppbyggd av speciellt sammansatt betong armerad med jämnt fördelade fibrer. Fiberbetong får mycket hög hållfasthet, men också stor motståndskraft mot slag, stötar och slitage. Produkten ger dessutom stora möjligheter till val av form, färg och profil.
Läs mer »

Betong för Lantbruk

Gödselbehållare för förvaring av flytgödsel måste gjutas i tät betong som står emot påverkan från urin mm i gödseln.
Läs mer »

Sprutbetong

Produktion av stålfiberarmerad sprutbetong har de senaste åren fått allt större betydelse. Cirka 90-95% av alla tunnlar som är sprutade med armerad betong är just stålfiberarmerad.
Läs mer »

MOBIL BETONGSTATION

När en större platta ska gjutas krävs oftast ett flertal transporter till och från betongstationen, vilket inte bara är tidskrävande utan även leder till miljöskadliga utsläpp. Det är därför ofta smidigare att blanda betongen på plats, i precis den kvalitet och mängd som behövs.
Läs mer »