Grön Byggbetong

Minskar din klimatpåverkan med upp till 50%

Byggbranschen står inför stora utmaningar för att kunna sänka sin klimatpåverkan. Inom industrin står tillverkningen av cement, som är en beståndsdel i betong, för en stor del av koldioxidutsläppen. Samtidigt vet vi också att betong med sina unika egenskaper är ett av våra viktigaste byggmaterial under överskådlig framtid.

Därför är vi stolta att kunna erbjuda en betongblandning med upp till 50% lägre klimatpåverkan. En produkt framtagen för ett mer hållbart byggande.

Med slagg blir betongen grönare

I en traditionell betongsammansättning så står cement för cirka 90% av betongens klimatpåverkan. Genom att ersätta stora delar av cementmängden med alternativa bindemedel som slagg – så kan vi upp till halvera den totala mängden koldioxidutsläpp.

Slagg är en restprodukt som kommer från ståltillverkningen och består av en blandning av olika mineraler och kalk. Genom att använda det så återanvänder vi dels en biprodukt från en annan produktion samtidigt som vi minskar cementmängden.

Certifiering
Grön Byggbetong kommer att öka dina möjligheter att nå högre poäng i miljöcertifieringssystem som till exempel LEED, Svanen och miljöbyggnad. Vi finns såklart även med i byggvarubedömningen.

Grön Byggbetong vs traditionell betong

Grön Byggbetong har samma höga kvalitet som vår vanliga betong. Den har samma livslängd, hållbarhet och funktion men till ett mycket lägre klimatavtryck.

Koldioxidpåverkan mot CO₂

Unika produktegenskaper

Beroende på hur stor andel slagg som används i blandningen så får den gröna
*byggbetongen olika egenskaper som vid rätt användning går att utnyttja till dess fördel.

Mindre risk för temperatursprickor
Grön Byggbetong har en lägre värmeutveckling vilket minskar risken för temperatursprickor som kan försämra betongens livslängd.

Bättre motstånd mot kloridinträgning
Grön Byggbetong har en tätare betongssammansättning vilket ger bättre motstånd mot kloridinträgning. Passar utmärkt i tuffare miljöer tex nära havet och garage som utsätts för tösalter.

Ljusare nyans
En ljusare nyans av betongen kan både vara mer estetiskt tilltalande men minskar samtidigt behoven av starka ljuskällor – vilket passar extra bra att använda i exempelvis tunnlar.

Förbättrade uttorkningstider
Genom kortare uttorkningstider kan man komma igång fortare med övriga moment i byggprocessen som t ex olika ytmaterial och behandlingar.

Bättre arbetbarhet
Betongblandningen har en lägre viskositet, vilket underlättar för dom som gjuter och arbetar med betongen.

Lägre klimatpåverkan
Beroende på användningsområde så kan vi minska betongens klimatpåverkan med upp till 50%.

Grön Byggbetong vs trä

Byggnader av trä är inte självklart bättre än byggnader av betong för miljö och klimat. Olika byggmaterial passar olika bra för olika användningsområden. Därför är det viktigt att välja rätt material på rätt plats, och att tänka hållbarhet i längre perspektiv.

Under en byggnads livslängd, som beräknas som minst 100 år, så har forskning* visat att använda klimatförbättrad betong har en likvärdig klimatpåverkan som trä för flerbostadshus. De finns till och med potential att sänka klimatpåverkan ytterligare genom rätt användning av Grön Byggbetong jämfört med den studien.

*Källa: Energi och klimateffektiva byggystem: Miljövärdering av olika stommaterial

Vill du minska din klimatpåverkan?

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Vi har stor kunskap inom att både tillverka och använda klimatförbättrad betong. Tillsammans hjälper vi er att hitta den bästa lösningen för just ditt projekt.

Ludvig Dahlgren
Affärs- och utvecklingschef
070-392 95 18
ludvig@byggbetong.se