Betongsorter

Krympreducerande betong

Sprickfria ytor med Krympreducerad betong

Vanlig betong krymper i sitt uttorkningsskede, något som kan orsaka kantresning och sprickbildning Med hjälp av krympreducerad betong kan krympningen reduceras med 20-50%. Denna effekt gör det möjligt att t. ex. gjuta större etapper utan att öka risken för sprickbildning. Ytterligare en fördel med krympredu-cerad betong är möjligheten att använda mindre stenstorlek. Betongen kan även hålla en lösare konsistens utan att krympningen ökar.

Smidig betong som minskar sprickbildning

Att betong krymper är ett faktum. Krympningen leder många gånger till sprickbildning. Generellt sett ökar risken för sprickbildning i betongkonstruktioner i samma takt som kraven på smidighet i betongen ökar. Vår krympreducerade betong bryter denna trend och skapar förutsättningar för sprickfria konstruktioner, samtidigt som vi kan leverera en smidig och lättarbetad betong.

Vill du veta mer ?

Vill du ha information om våra produkter, eller har du andra funderingar?
Ta gärna kontakt med oss via hemsidan så återkommer vi inom kort!

KONTAKTA OSS