Betongsorter

Snabbtorkande betong

Idag ställs betydlig hårdare krav än tidigare på byggande av nya bostäder.

Miljötänkandet har ökat med stormsteg i samhället, vilket också boendet har präglats av.

Sjuka hus-debatten har tidigare gett byggande dålig image.
Problemen som funnits, har varit att i stort sett allt nybyggande har varit tidspressat och därigenom har betongen inte fått torka ut i den omfattning som behövts.
För att motverka detta finns idag en snabbtorkande betongtyp, där uttorkningstiderna minskar avsevärt mot tidigare konventionell betong.
Fler och fler beställare har idag krav som är högre ställda än Hus AMA:s rekommendationer. Önskemål har framkommit om RF < 85 % vid mattläggningstillfället. Ett sätt att nå ner till 85 % RF inom rimlig tid är att använda en hög betongkvalitet, T ex snabbtorkande betong.

Betongkvalitet: Ju högre betongkvalitet är desto mindre vatten finns det som behöver torka ut. Den blir också tätare mot utifrån kommande vatten. Men det vatten som trots allt tillförs tar längre tid att torka ut på grund av den tätare strukturen. Snabbuttorkande betong är i princip okänslig för nederbörd.
Denna betong har ett vbt mellan 0.32 och 0.28.
Stående vatten på bjälklaget bör dock alltid undvikas.

Konstruktion: Konstruktionens utseende betyder mycket för uttorkningshastigheten. En tjockare konstruktion får ett långsammare uttorkningsförlopp med normala betongkvaliteter. Speciellt kan problem uppstå vid voter med underliggande fuktspärr i form av plastfolie och cellplastisolering eller T-kassetter med kvarsittande form av plåt. När betongkvaliteten höjs blir uttorkningen i allt högre grad oberoende av konstruktionens tjocklek och utformning.

Efterhärdning: Man bör vara noggrann med hur betongen tas om hand efter gjutningen. Fukthärdar man en normal husbyggnadsbetong, förlänger man i allmänhet uttorkningstiden. I stället kan man försegla ytan med en lämplig membranhärdare eller plastfolie för att undvika tidig uttorkning. På de högre betongkvaliteterna fungerar det att lägga på en tunn vattendimma eftersom de inte suger åt sig vatten på samma sätt.
Om det är varmt och blåsigt, måste betongen täckas, för att undvika plastiska krympsprickor som kommer av för tidig uttorkning hos betongen !.

Tidsbesparing vid användning av snabbuttorkande betong är att man i princip sparar ca 5-6 månader i torktid genom att välja snabbtorkande betong i stället för konventionell husbyggnadsbetong. Detta gäller vid torkning ner till 90 % RF.

Snabbuttorkande betong är tänkt att användas:
När en tillförlitlig lösning eftersträvas.
Pressade byggtider, som kräver korta torktider och korta formrivningstider.
I golvkonstruktioner med kraftiga dimensioner som annars skulle kräva långa torktider.
I mellanbjälklag med kvarsittande form.
I platta på mark med underliggande tät isolering.

Vill du veta mer ?

Vill du ha information om våra produkter, eller har du andra funderingar?
Ta gärna kontakt med oss via hemsidan så återkommer vi inom kort!

KONTAKTA OSS