Betongsorter

Standardbetong

Betong består av olika delmaterial: Cement, sand, grus, sten, vatten samt eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial.

Vi på Byggbetong jobbar efter att försöka optimera våra betongkvalitéer efter den funktion användaren efterfrågar. Vill kunden ha en betong, som torkar ut till ett visst datum för mattläggning, så specialdesignar vi betongen för detta ändamål, eller om man vill komma hem i tid efter glättning av betongytan, så levererar vi en betong, som klarar detta. Kundens önskemål står i fokus.

Betong måste sammansättas, gjutas och efterbehandlas så att den uppnår tillräcklig beständighet gentemot inverkan av den aktuella miljön. Utomhuskonstruktioner måste t.ex. kunna tåla frysning och frostangrepp, i många fall i kombination med saltning eller saltvatten. Andra former av miljöpåverkan kan vara mekanisk nötning, ensidigt vattentryck, angrepp av kemisk aggressiva ämnen samt korrosionsangrepp på ingjuten armering.
Nästan alla beständighetsangrepp sker i konstruktionens ytor och ytskikt. Det är därför speciellt viktigt att dessa delas blir av högsta kvalitet genom ett fullgott utförande och noggrann efterbehandling.

Byggbetong levererar betong med bestyrkta egenskaper. Detta innebär att Du som beställare och kund endast behöver tänka på att utföra mottagningskontroll.
Byggbetong John Dahlgren AB:s betongfabriker är tillverkningskontrollerade enligt SS EN 206-1

Vill du veta mer ?

Vill du ha information om våra produkter, eller har du andra funderingar?
Ta gärna kontakt med oss via hemsidan så återkommer vi inom kort!

KONTAKTA OSS