Betongsorter

Betong för lantbruk

Gödselbehållare för förvaring av flytgödsel måste gjutas i tät betong som står emot påverkan från urin mm i gödseln.

Gödselbehållare av betong Gödselbehållare för förvaring av flytgödsel måste gjutas i tät betong som står emot påverkan från urin mm i gödseln. Platsgjutet bästa alternativet Det finns två sätt att bygga en gödselbehållare.

Antingen använder man prefabricerade element, som lyfts på plats, eller så platsgjuter man. Platsgjutning kan ske genom Tilt-up, där gödselväggarna gjuts liggande på plats för att sedan lyftas upp.

Ett alternativ är att forma och gjuta konventionellt. Den platsgjutna metoden har många fördelar. Man får en helt homogen konstruktion, absolut tät och med större stabilitet. Det är också ekonomiskt eftersom lantbrukaren själv kan göra en stor del av arbetet. Besparingen kan bli upp till 30% av totalkostnaden. Schaktning, jämning med dräneringsgrus, armering och gjutning av bottenplattan är exempel på arbeten, som lantbrukaren klarar själv. Även väggjutning kan nu göras enkelt med hjälp av färdiga formsystem som kan hyras.

Plansilos är också mycket lämpliga att tillverkas i platsgjuten betong.

Den platsgjutna markbetongen är – liksom vältbetongen – en oarmerad, slitstark och frostbeständig betong. Den används främst till maskinhallar, upplag och gårdsplaner där det ställs stora krav på ytjämnhet.

Markbetong är det perfekta alternativet för en tålig, jämn beläggning, som står sig oavsett årstid, under många år. Förarbetet är detsamma som för vältbetong, dock måste en enkel formsättning göras. För att betongen lätt ska flyta ut i formen, rekommenderas kvalitet ”flytbetong”. Ytan avdras med rätskiva eller bräda till rätt höjd för att sedan brädrivas eller stålglättas.

TYP AV BETONG: Platsgjuten markbetong. Oarmerad.
EGENSKAPER: Slitstark, kemisk- och frostbeständig.
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinhallar, upplag och gårdsplaner. Gödselbehållare och ensilagesilo.