Våra fabriker

Medle Skellefteå, Hedensbyn Skellefteå, Lycksele, Kristineberg och Renström

Medle

Byggbetong John Dahlgren AB grundades 1973 och finns idag i Medle, 15 km väster om Skellefteå samt i Kristineberg.

Huvudkontoret ligger i Skellefteå. Byggbetong har idag 15 anställda, varav 4 st i Skellefteå och 6 st i Kristineberg.
Bolaget omsätter ca 100 milj. kronor. Vi tillverkar och säljer fabriksbetong till kunder i Skellefteregionen och inlandskommunerna i Kristinebergs närhet.

Företagets policy är att våra produkter ska levereras i rätt tid, till rätt pris och med egenskaper som tillgodoser kundens krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Företaget arbetar i tillverkningsklass 1 och följer således BBC:s normer.

Hedensbyn

Byggbetong John Dahlgren AB investerar i ny betongfabrik på Hedensbyn industriområde. En investering på c.a 20 milj. Kronor.

Fabriken håller i dagarna på att trimmas in för att vara i full drift från 15 november. Kapaciteten på den nya fabriken är dubbelt så stor som gamla fabriken i Medle. Tankarna är att all betong förutom sprutbetong till gruvnäringen ska ske från Hedensbyn. Detta innebär även minskad tung trafikbelastning genom Myckle och Medle.

Investeringen innebär 2-3 nyanställningar.

Investeringen är ett led för att klara leveranserna av den stora efterfrågan på betong som ska levereras till alla pågående och framtida projekt i Skellefteå. Fabriken har även kapacitet att leverera det behov av betong som ett eventuellt byggande av en batterifabrik behöver.

Investeringen innebär även en besparing på miljöbelastningen med närheten till marknaden.

Den nya fabriken är ett led i vår fortsatta satsning på klimatneutral betong som innebär en kraftig minskning av koldioxidutsläppen. Med dagens teknik att kunna tillverka ”grön betong”, klimatförbättrad betong finns redan idag för betong till husbyggnation. Det pågår också ett utvecklingsarbete för den cement och betong som används till infrastruktur. Utvecklingen hittills har resulterat i att det idag finns betong som har 20 till 30 procent lägre klimatpåverkan än konventionell betong. Det har uppnåtts genom utveckling av nya cementsorter och betongsammansättning med lägre andel cement.

Betong är idag ur miljösynpunkt, minst lika bra materialval som trä, dessutom har en betongstomme i betong troligtvis flera hundra års livslängd mot träindustrin som normalt räknar 50 års livslängd. Betong som materialval är också väldig bra ur brand och bullersynpunkt.

Fabriken i Hedensbyn kommer också enbart att använda bergkrossmaterial i betong istället för naturgrus, som vi skall bevara för framtida vattenrening.

Lycksele

Centralt på Sågvägen i Lycksele finns vår fabrik för att tillgodose Lyckseleregionen med omnejd med deras behov av betong.

Fabriken är liksom alla våra andra fabriker klassificerade i tillverkningsklass I.

Kristineberg

Byggbetong har även en fabrik i Kristineberg 25 km sydväst om Malå.

För att stärka vår ställning på marknaden tillverkar vi idag ett stor antal produkter för att lättare kunna bemöta kundens krav på rätt typ av betong. Byggbetong John Dahlgren AB ingår i koncernen AC Betong, som i sin tur ägs av bröderna Håkan och Kenneth Dahlgren.

Renström

Vår betongfabrik vid Renströmsgruvan är en Tecwill-fabrik färdigställd 2020. Betongfabriken är utrustad med den senaste teknologin och har hög kapacitet. Genom sin placering har vi korta avstånd till gruvorna i Bolidenfälten.

Vill du veta mer ?

Vill du ha information om våra produkter, eller har du andra funderingar?
Ta gärna kontakt med oss via hemsidan så återkommer vi inom kort!

KONTAKTA OSS