Betongsorter

Fiberbetong

Produkten är uppbyggd av speciellt sammansatt betong armerad med jämnt fördelade fibrer.

Fiberbetong får mycket hög hållfasthet, men också stor motståndskraft mot slag, stötar och slitage. Produkten ger dessutom stora möjligheter till val av form, färg och profil.

Extra slitstark fiberbetong – Till exempel för industrigolv utsatta för stort slitage, reparation av brobanor och för vägbeläggningar.
Frostbeständig fiberbetong – För utomhuskonstruktioner i mycket fuktig miljö utsatt för upprepad frysning och tining i närvaro av salt.
Plastfiberarmerad betong eller bruk – Används i betong och bruk där torksprickor riskerar att bildas.
Stålfiberarmerad betong – Bland annat för konstruktionsdelar där god sprickfördelning eftersträvas.
Stålfiberarmerad sprutbetong – Till exempel för driftförstärkning och till permanenta konstruktioner vid bergarbeten.

Vill du veta mer ?

Vill du ha information om våra produkter, eller har du andra funderingar?
Ta gärna kontakt med oss via hemsidan så återkommer vi inom kort!

KONTAKTA OSS